KASPO LAB Laboratorium wzorcujące wagi i wzorce masy.
Akredytacja PCA od 2002 r.Polityka jakości

Polityka jakości

DEKLARACJA POLITYKI JAKOŚCI
KASPO LAB Laboratorium wzorcującego wagi i wzorce masy powołanego i działającego na terenie KASPO LAB Sp. z o.o.

Mając na uwadze dobro i zadowolenie naszych klientów deklaruję, że nadrzędnym celem działalności naszego Laboratorium jest rzetelna i profesjonalna realizacja potrzeb naszych klientów w zakresie wzorcowań przyrządów pomiarowych, na poziomie odpowiadającym standardom międzynarodowym.

Zaufanie klientów do Laboratorium KASPO LAB i jego usług stanowi podstawę wszystkich naszych działań, dlatego też dokładamy wszelkich starań, by nie zawieść pokładanego w nas zaufania i rzetelnie wykonywać usługi zgodnie z ustalonymi metodami oraz wymaganiami klientów .

Jednocześnie deklaruję zachowanie i przestrzeganie zasady poufności i ochrony praw własności naszych klientów oraz pełne zabezpieczenie przed stroną trzecią dostępu i wglądu do informacji o naszych klientach i powierzonych nam przyrządach pomiarowych.

Dla zabezpieczenia i realizacji powyższych deklaracji opracowano i wdrożono System Zarządzania zgodny z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2005 z poprawkami. Cały personel Laboratorium KASPO LAB zna, nadzoruje i stosuje wdrożony System Zarządzania: politykę jakości, procedury i instrukcje oraz dba o wysoki poziom świadczonych usług.

Zobowiązuję się do utrzymania zgodności i zapewnienia integralności Systemu Zarządzania z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2005 z poprawkami, ciągłego doskonalenia skuteczności Systemu Zarządzania, dobrej praktyki profesjonalnej oraz zapewnienia silnej pozycji Laboratorium na rynku.

 

Gdańsk, 09.01.2017 Michał Ziajowski
Prezes Zarządu KASPO LAB Sp. z o.o.

 

 


 

 

 

2012 © KASPO LAB
projekt i wykonanie serwisu: www.2D.net.pl