KASPO LAB Laboratorium wzorcujące wagi i wzorce masy.
Akredytacja PCA od 2002 r.Spójność pomiarowa

Spójność pomiarowa

KASPO LAB Laboratorium wzorcujące wagi i wzorce masy gwarantuje zachowanie spójności pomiarowej wymaganej przez Polskie Centrum Akredytacji dokumentem DA-06 Polityka dotycząca zapewnienia spójności pomiarowej.

Spójność pomiarowa charakteryzowana jest przez sześć podstawowych elementów:
a) nieprzerwany łańcuch porównań do międzynarodowego lub państwowego wzorca pomiarowego
b) udokumentowaną niepewność pomiaru
c) udokumentowaną procedurę pomiarową
d) kompetencje techniczne
e) odniesienie do jednostek układu SI, wzorców pomiarowych odniesienia lub procedur pomiarowych zawierających jednostkę miary
f) odstępy czasu między wzorcowniami/kalibracjami. 

KASPO LAB uzyskało powiązanie przyrządów pomiarowych stanowiących własne wyposażenie pomiarowe z jednostkami SI za pośrednictwem nieprzerwanego łańcucha porównań z odpowiednimi państwowymi wzorcami pomiarowymi jednostek miar SI, za które przyjęto wzorce jednostek miar utrzymywane przez Główny Urząd Miar (GUM) w Polsce, Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) w Niemczech. W Laboratorium KASPO LAB opracowano i realizowany jest program dotyczący wzorcowania przyrządów pomiarowych stanowiących wyposażenie Laboratorium. 

Laboratorium KASPO LAB posiada certyfikat akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji potwierdzający, że KASPO LAB spełnia wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005, co jednocześnie potwierdza, że wzorcowania wykonywane przez Laboratorium KASPO LAB zapewniają zachowanie spójności pomiarowej.

Po wykonaniu usługi objętej zakresem akredytacji wystawiamy świadectwo wzorcowania opatrzone symbolem akredytacji PCA nr AP 043.

 

2012 © KASPO LAB
projekt i wykonanie serwisu: www.2D.net.pl