KASPO LAB Laboratorium wzorcujące wagi i wzorce masy.
Akredytacja PCA od 2002 r.Wzorcowanie wag laboratoryjnych i wzorców masy

Wzorcowanie wag laboratoryjnych i wzorców masy

Wzorcowanie (kalibracja) wag laboratoryjnych mechanicznych i elektronicznych:

  • mikroanalitycznych
  • analitycznych
  • precyzyjnych / technicznych.

WZORCOWANIE / KALIBRACJA wag nieautomatycznych obejmuje:

  • wzorcowanie punktowe - wyznaczenie błędów wskazań w wybranych punktach pomiarowych wagi (Klient określa w ilu i jakich punktach) lub opcjonalnie
  • wzorcowanie liniowe - wyznaczenie zależności błędu w funkcji obciążenia oraz graficzne przedstawienie tej zależności.

Dodatkowo Klient może zlecić określenie:

Mikrowagi oraz wagi analityczne sprawdzane są zawsze w miejscu użytkowania wagi. Laboratorium KASPO LAB nie ponosi odpowiedzialności za stan techniczny wag analitycznych i mikrowag przesłanych firmami spedycyjnymi.

 

Wzorcowanie wzorców masy, odważników, obciążników w zakresie akredytacji PCA

klasa dokładnościzakres
E2 od 1 mg do 1 kg
F1 od 1 mg do 5 kg
F2 od 1 mg do 20 kg
M1

od 1 mg do 50 kg

oraz 500 kg, 1 t, 2 t

Od nominału 10 kg wzorcowane
u użytkownika!
Bez konieczności transportu!

M2
M3

ŚWIADECTWO WZORCOWANIA wystawiane jest przez akredytowane Laboratorium KASPO LAB i opatrzone symbolem akredytacji PCA.
Świadectwo zawiera wyniki wzorcowania, oszacowaną niepewność pomiaru oraz potwierdzenie zachowania spójności pomiarowej.

Pamiętaj, że:

  • Jeżeli wyznaczone błędy wzorców przekraczają wartości dopuszczalne - wzorce mogą być adiustowane (na życzenie Klienta).
  • Jeżeli w komplecie brakuje wzorców lub jest potrzeba wymiany pojedynczych wzorców z kompletu na nowe - to Klient może zamówić w ich miejsce nowe wzorce z naszej ofety.
  • Wzorcowania wykonujemy w błyskawicznych terminach!

*) wzorce M1, M2, M3 o masie nominalnej od 10 kg (zwykle są to tzw. dropsy) mogą być wzorcowane w miejscu ich użytkowania (nie ma potrzeby transportowania ich do naszego laboratorium).

UWAGA!
Wzorcujemy również wszelkie obciążniki, w tym obciążniki do maszyn wytrzymałościowych, zrywarek, pełzarek, manometrów siłowych itp.


Zlecenia wzorcowania prosimy wysyłać na formularzach KASPO LAB

Jeżeli zlecenie wysyłane jest na innym druku to prosimy zawrzeć w nim informacje wymagane w warunkach realizacji zlecenia.

 

2012 © KASPO LAB
projekt i wykonanie serwisu: www.2D.net.pl